Vad handlar ”Perspektiv i fritidshem” om?

PERSPEKTIV_I_FRITIDSHEM.jpg

- Den handlar om hur och varför vi får syn på olika saker i fritidshemmet beroende på vilka glasögon vi sätter på oss. Med glasögon syftar jag på de olika vetenskapliga perspektiv som boken går igenom, de fungerar som linser som hjälper oss att rikta vårt seende på olika sätt och mot olika saker. Att betrakta fritidshemmet med olika sådana glasögon hjälper oss att i högre grad förstå vad som pågår där, hur barns och personals ageranden påverkar varandra och hur deras handlingar får effekter i verksamheten. Hur vi riktar blicken är avgörande för vad vi får syn på, vilket också påverkar hur vi uppfattar olika företeelser och hur vi väljer att agera.


Hur kommer det sig att du skrev den?

- Jag har skrivit den för att våra studenter längtar efter mer kurslitteratur som riktar sig specifikt till just blivande fritidshemslärare. Den här boken handlar därför inte alls om skolan eller förskolan, utan enbart om fritidshemmet.
Den är också skriven för att det kan vara lite snårigt att förstå vad vetenskapliga perspektiv är för någonting. Boken försöker ge svar på vad ett sådant perspektiv är, varför de behövs och den ger också exempel på hur de kan tillämpas i förhållande till fritidshemmet.


Boken bygger genomgående på ett konkret exempel på en fritidshemsaktivitet som diskuteras med hjälp av olika vetenskapliga perspektiv. Varför behöver fritidshemmets verksamhet betraktas genom sådana perspektiv?

- Vetenskapliga perspektiv bidrar med begreppsliga verktyg som kan underlätta när vi vill få syn på aspekter hos oss själva eller i fritidshemmets verksamhet som vi i vanliga fall kanske tar för givna eller inte är medvetna om. Genom perspektivtagande blir det möjligt att beskriva, problematisera, ifrågasätta eller förändra sådant som till vardags ofta passerar utan att vi riktigt tänker på det. Förmågan att vrida och vända på saker och ting utifrån olika perspektiv är helt central när vi vill inta ett reflekterande förhållningssätt till exempelvis fritidshemslärares yrkesroll, barnens delaktighet och inflytande eller fritidshemmets syfte och uppdrag. 


Du är också ny studierektor för grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem vid BUV, vad gör egentligen en studierektor?

Linnéa Holmberg.jpg
Linnéa Holmberg, studierektor Grundlärarprogrammet med inritkning mot arbete i fritidshem, BUV

- Det är en bra fråga! Som studierektor har jag ett övergripande ansvar för kvaliteten i de fritidshemspedagogiska kurserna som vi har i utbildningen. Jag arbetar nära tillsammans med både programansvarig, kursansvariga och lärare för att se till att studenterna möter kurser som håller mycket hög kvalitet och som på bästa sätt förbereder dem för rollen som yrkesverksamma fritidshemslärare. En stor del av uppdraget handlar om att ta tillvara de synpunkter från studenter som kommer in i alla kursutvärderingar och med utgångspunkt i dessa driva på kursutveckling så att utbildningen hela tiden blir ännu bättre! 


Utbildningen sker för tillfället på distans via digitala kanaler, hur tycker du att det fungerar?

- Jag är lite smått chockad över hur bra det går, med tanke på hur snabb omställningen blev. Det dyker naturligtvis upp tekniska utmaningar mellan varven, men det är ju en världslig sak som Karlsson på taget skulle ha sagt. På det stora hela så är jag stolt över hur engagerade och lösningsfokuserade alla som arbetar med utbildningen har varit och är. Jag är också imponerad över hur väl våra studenter hanterar situationen. Så jag tycker att det fungerar fint. Men, jag ser fram emot när universitetet öppnar igen och blir den levande plats som det är tänkt att vara!

Mer om Linnéa Holmberg.