Petra_Petersen_disputerar_online

– Jag tycker att det gick över förväntan väl att disputera digitalt. Självklart krävde det mycket förberedelse för att allt skulle flyta på, men när det fungerar kan det faktiskt innebära fördelar att den här möjligheten finns. Det öppnar för opponenter från andra länder till exempel, säger Petra Petersen, filosofie doktor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.

Lämpligt nog var avhandlingens tema just digital tillgänglighet i undervisning. I studien ”Delaktighet och digitala resurser - Barns multimodala uttryck för delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden” undersöks bland annat fördelarna med barns användning av digitala resurser i förskolan, inom undervisning i minoritetsspråk.

Läs hela artikeln och mer om Petra Petersens avhandling.