- Forskning är min passion, säger Arniika Kuusisto. Och hon är onekligen både energisk och engagerad när hon beskriver sin forskning som bland annat tar upp hur barns värderingar skapas i förskolans miljö, hur läroplan och det vardagliga samverkar med förskollärares agerande, vilka värderingar som barnen får med sig och vad som är viktigt och värdefullt.

Arniika Kuusisto. Foto:Ylva Carlsdotter, Stockholms universitet
Arniika Kuusisto. Foto:Ylva Carlsdotter, Stockholms universitet

Hennes passion gestaltas tydligt då hon under en flygning får en idé och raskt klottrar ned den på papperspåsen som finns tillgänglig i stolsfickan framför henne. När den till slut är fullständigt nedklottrad, frågar hennes passagerar-granne om hon behöver en påse till. Lite senare frågar hon om Arniika kanske vill ha hennes väninnas papperspåse också och passar då på att fråga vad det är hon skriver på.
- Jag skriver ned min nästa akademiska artikel, svarar Arniika Kuusisto.
Enligt henne själv drivs hon av nyfikenhet och intresse. När hon ska koppla av blir det deckare och strumpstickning. Om hon inte ägnar sig åt sin andra passion – fotografering.

Mer om Arniika Kuusisto.