Vad handlar din forskning om?

Det är en studie av en speciell aspekt av förskolläraryrket, nämligen omsorgen. Jag undersöker hur ett synliggörande av omsorgen kan skapa förståelse för hur förskolepedagoger ser och tar ansvar för barnen i förskolan. Jag har själv arbetat som förskollärare. Mitt intresse för omsorgens innebörder väcktes tidigt. Hur ser omsorgen ut, varför är den så svår att prata om och hur man kan förtydliga den? Sådana frågor behöver hela tiden ställas.

Hur har du arbetat med att göra teori av praktiknära studier?

Jag använder en etisk teori som kallas närhetsetik när jag analyserar mitt intervjumaterial. Det är en relationsnära etik, vilket passar särskilt bra i studien eftersom det just är pedagogernas olika relationer till barn och föräldrar som fokuseras i de olika intervjumaterialen. Ansvaret, som en aspekt av omsorgen, har varit en röd tråd genom hela min forskning. Jag har alltså ställt frågor om hur förskolepedagoger talar om ansvarets uttryck och gränser i förskolevardagen, för att på så sätt försöka skapa förståelse för omsorgen i förskolan och den etiska dimensionen av pedagogyrkets.

Vad är det mest intressanta med din forskning?

När jag påbörjade min avhandling om omsorgen i förskolan, fick jag ofta kritiska frågor, till exempel om jag inte tyckte att lärandet var viktigt, eller om jag menade att pedagogerna enbart skulle ägna sig åt ”barnpassning”. Idag när jag sätter punkt för min avhandling kan jag konstatera att frågan om omsorgens betydelse i förskolan har blivit mer aktuell. I samband med arbetet med den nya läroplanen har man konstaterat att vi måste definiera vad omsorg är.  Jag hoppas att min avhandling kan bidra till att omsorgen synliggörs ännu mer. Begreppet är svårt att fånga och behöver en tydligare språkdräkt.

Hur ser framtiden ut?

Frågan om omsorgens betydelse i förskolan har fått ett uppsving. Det finns forskning om föräldrakontakt, sociala relationer och om barn och etik. Men det är inte så många som har studerat omsorgens innebörder i förskolan filosofiskt-etiskt och jag har skärskådat själva begreppet och hur man kan se uttryck för det. I uppdraget till översyn av läroplanen för förskolan framhålls omsorgen som en viktig fråga. Jag vill bidra till den debatten.

Nu ska jag släppa ifrån mig texten, men detta med att ”bli klar” är en speciell process i sig.  Jag känner mig euforisk över att kunna sätta punkt för just det här arbetet och nu ser jag fram emot att få arbeta med frågan i en annan form. Detta är inte ett slut, jag ser en fortsättning med andra förtecken.

Nämn något dina kollegor inte vet om dig?

Jag är en hängiven körsångare och sjunger i Brännkyrka Motettkör. Och så reser jag gärna till Samos, Grekland. Eller kryper in på retreat på Sigtunastiftelsen, där jag också kan skriva – och numera förhoppningsvis även andra texter än avhandling. Och så har jag hunnit bli farmor till August, sex månader. Han har verkligen fått mig att titta på mitt material på ett helt annat sätt. De små barnens blick skärper den egna blicken.

Läs mer om Mie Josefson.