Forskargrupper inom förskoledidaktik

Forskargrupper inom förskoledidaktik

  • DigiTaktik - Digitala verktyg i förskolan DigiTaktik - Digitala verktyg i förskolan för lärande och formativ återkoppling i samband med tidiga förmågor och grundläggande färdigheter i matematik. Skillnaden i kunskapsnivå mellan barn ökar och forskning visar på stora skillnader i tidig matematik redan före skolstart. Inom projektgruppen ser vi att det finns ett behov av att studera hur aktiviteter med digitala verktyg i förskolan kan utvecklas för att främja barns utveckling och lärande.
  • Lärande – Hjärna– Praktik: transdisciplinära studier om språk i förskolan En av forskningsinriktningarna vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Forskningsområdet har bedömts som ett ledande forskningsområde vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet.
Disputationer
BUV_Forskare_ Mie_Josefson. Foto_Mats Edman.jpg

Intervjuer och föreläsningar

Om forskning av lärare, doktorander och forskare.

KONTAKT

Prefekt och forskningsansvarig
Mats Börjesson
prefekt@buv.su.se

Föreståndare avdelningen Barn- och ungdomsvetenskap
Rickard Jonsson

Föreståndare avdelningen Förskoledidaktik

Arniika Kuusisto

Studierektor forskarutbildning
Anna Westberg Broström

Forskningshandläggare
My Bodell