Lina Lundström
Lina Lundström, PhD Barn- och ungdomsvetenskap

 

Varför är görandet av vänskap bland tonåringar i skolan ett intressant forskningsämne?

- Det är intressant för att jag i mitt material såg att vänskap var betydelsefullt och viktigt för eleverna. I mina analyser kunde jag se att en stor del av vänskapspraktiken var att inkludera, exkludera, dra gränser, relatera till normer och ideal, men också att använda rummet och tingen, minnen, gemensamma upplevelser och förväntningar. Görandet av vänskap påverkades av sådant som också finns utanför skolan som normer, men även det som finns inuti skolan. Att det blev ett verb var att jag såg att det var en process, den var ibland stabil under en längre tid och ibland förändrades den. 


Vad är vänskap?

- Bilden av sann vänskap är att den ska vara frivillig och självvald, och i och med att skolan är ett organiserande rum så kan man inte säga att den är helt självvald i skolan, utan man får en uppsättning av människor som man kan välja från. Så skolan organiserar en del av hur vänskap organiseras. En sak som jag tyckte vara intressant var att många diskussioner om skolan, det kan vara exempelvis om vi ska förbjuda eller tillåta mobiltelefoner, är ur ett vuxenperspektiv - är mobiler bra eller dåligt? Jag tyckte det blev tydligt, och det är därför jag har den bilden jag har som framsida på avhandlingen, att ett sätt att manifestera vänskap är att dela på hörlurar på sladdarna från mobiltelefonen. Så om vuxna ska sätta upp en regel som säger att eleverna inte får använda mobiltelefoner, då behöver de vuxna veta att det handlar om mer än att bara prata med någon i mobilen eller att lyssna på musik, det handlar om hur man gör vänskap också. Jag försöker lyfta hur elever tolkar och upplever sin vardag genom att bland annat lyfta upp hur de använder de ting som finns tillgängliga under skoldagen. 


På vilket sätt kan din forskning få betydelse?

- Med avhandlingen vill jag ge ett språk till de som är verksamma i skolan och hoppas att det kan underlätta för att skapa en bra miljö för att lära. Det jag vill bidra till med är ett språk för att kunna prata om vad som spelar in när vänskap görs, hur det kommer sig att det blir så vattentäta skott mellan olika kompisgäng, hur det kan komma sig att vissa kommer i kläm och blir utsatta och hur det kommer sig att vissa får hög status. Jag skulle önska att man kunde och hade tid som lärare att meta-prata relationer, maktstrukturer, hur vi påverkas av varandra när vi umgås samt hur eleverna, lärarna, skolorganisationen ofta bygger sociala strukturer som kan möjliggöra och begränsa vänskapande i skolan. 


Finns det något annat som du synliggör i din forskning?

- När de sociala strukturer som formas i en klass reproduceras tillräckligt ofta och länge så kan de upplevas naturliga för elever, och för vuxna i skolan. Det vill säga, när elever i en klass tillräcklig länge och ofta drar gränser för vem som kan bli vän med vem och vem som lämnas utanför så kan dessa gränser anses naturliga, då finns risken att det upplevs legitimt att utesluta vissa elever. 
Det jag såg när jag analyserade materialet var att eleverna hade format en vänskapskultur i klassen vilken föreskrev att vänner ska befinna sig på samma nivå i en upplevd popularitetshierarki. Vänskapskulturen gick att få syn på bland annat när elever inte agerade i enlighet med denna kultur. Under min tid på fält var det en elev som beskrevs som populär som blev vän med en som under längre tid hade blivit exkluderad. De andra eleverna beskrev detta som chockartat, det nya sättet att göra vänskap gjorde premisserna i elevernas vänskapskultur synlig. Detta kan vara ett exempel på vad jag menar med att vi behöver ett språk för vänskapandet i skolan. Vilken vänskapskultur finns i de grupper och klasser en lärare möter och vad är det som möjliggör vänskap just där och då? Och utifrån denna kultur – är de vissa elever som har större möjlighet att bli vän och ha vänner? 

 

Läs även SU:s pressmeddelande och intervju med Lina Lundström.

Ladda ner avhandlingen via länken: Lina Lundström: Att göra vänskap - En kultursociologisk analys av högstadieelevers social relationer.