Förskolesummit 2019 på UR Kunskapskanalen 

Förskolesummit 2017 på UR Kunskapskanalen