Vad handlar din forskning om?

Sofia Grunditz. Foto: Niklas Björling
Sofia Grunditz. Foto: Niklas Björling

Vilan i förskolan, idag och historiskt. Det nutida materialet är inspelat på en småbarnsavdelning, där jag under några månader dokumenterade den sociala interaktionen. Det är så mycket annat intressant än sovandet som händer under vilan. Det historiska materialet består av filmer och fotografier som skildrar just den här aktiviteten. Materialet har sedan analyserats med visuella metoder. Dels för att svara på frågor om vilan som aktivitet, men också för att utveckla hur man inom förskoledidaktiken och angränsande ämnen kan använda visuella metoder.

Vad är det mest intressanta med din forskning?

Att ha fått studera ett till stora delar outforskat område inom förskolan, genom att sätta det visuella i fokus. Resultaten säger något dels om barndomen nu och förr, men också om förskolan som institution. Det brukar fokuseras mycket på de pedagogiska bitarna, men förskolan har historiskt även varit väldigt angelägen om att visa upp hur den tar hand om barnen på ett omsorgsfullt sätt.

Är det något som har förvånat eller överraskat dig i dina forskningsresultat?

Hur likt barn och vuxna agerar, oavsett om det är nu eller för 100 år sen. Vi har en etablerad föreställning om hur det ska gå till när småbarn behöver sova inom förskolan. I det gamla materialet kan man se hur de låg och skämtade med varandra, precis som i det nya materialet.

Har du fler konkreta exempel på likheter mellan förr och nu?

Synen på barns behov av sömn är sig lik. Liksom att aktiviteten betraktas som tillfällig i rummet. När man är färdig med vilan städar man undan. Detta är typiskt för förskoleverksamheten jämfört med andra ställen där man också sover – där brukar det finnas en sovsal.

Varför valde du att doktorera på BUV?

Min doktorandbana började egentligen inte på BUV. Jag blev antagen på en forskarskola för förskollärare och gjorde första delen av utbildningen på Uppsala universitet. Där skrev jag ett licentiatarbete i pedagogik. När jag var klar med det fick jag jobb som adjunkt på BUV och jobbade i flera år som det. Men eftersom jag hade blivit biten på det här med forskning så bestämde jag mig till slut för att söka när det kom ut lediga doktorandtjänster.

Vad händer härnäst för dig?

Förskoledidaktiken är ett roligt ämne för att det är så pass brett och transdisciplinärt. Så jag hoppas på att få fortsätta forska om förskolan i visuella frågor samt undervisa i våra förskoleutbildningar på BUV.

 

Mer om Sofia Grunditz

Läs hela avhandlingen: 
Vilan i förskolan 1910-2013: Visuella material och visuell metodologi