Jessica Samsioe, doktorand, BUV
Jessica Samsioe, doktorand, BUV. Foto:privat.

Jag är utbildad förskollärare och har en masterexamen i förskoledidaktik. Pedagogiska miljöer och hur dessa på olika sätt bidrar till barns utveckling och lärande, såväl som pedagogers praktik har varit ett intresse för mig under fler år.

Sedan hösten 2021 är jag doktorand i förskoledidaktik och min forskning handlar om förskolans hall.

Förskolans hall är en del av förskolans fysiska och sociala rum. Förutom eventuella förskolegårdar så är hallen det rum eller den plats som först möter barn och vårdnadshavare när de ankommer förskolan, samt det sista rum (förutom återigen gården) som passeras innan barn går hem. Pedagogiska miljöer framstår, i forskning, som viktiga för både barns lärprocesser såväl som den pedagogiska praktiken och har lyfts fram mycket inom den förskoledidaktiska forskning.

Däremot har just specifikt förskolans hall förvånansvärt nog inte lyfts fram lika tydligt, vilket visar på ett behov av mer kunskap om fler pedagogiska miljöer och hur denna miljö uppfattas av barn, pedagoger och vårdnadshavare. Min avhandling syftar alltså till att undersöka hur dessa (olika) uppfattningar bidrar till kunskap om förskolans hall som ett socialt producerat fenomen.

Min huvudhandledare är Arniika Kuusisto och min bihandledare är universitetslektor Linnea Bodén.

Jessica Samsioe