John Kaneko, doktorand, BUV.
John Kaneko, doktorand BUV. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet.

Som leg.psykolog och skolpsykolog har jag alltid intresserat mig för kognitiva perspektiv på lärande och att främja välmående och förebygga svårigheter. Dessa intressen har lett mig in på att ämnet nyfikenhet, vilket jag ser som en viktig positiv salutogen faktor för välmående och lärande.

Mitt avhandlingsämne berör kognitiva och psykologiska perspektiv på barns nyfikenhet och hur dessa perspektiv kan samverka med förskoledidaktik, innefattande både kvantitativa och kvalitativa metoder.

Mer om John Kaneko.