Ansvarig: Gunnar Åsén

Finansieras av: Skolverket

Period: 2011-2014. Projektet är avslutat.

Nationell ämnesutvärdering av bild, musik och slöjd, Rapporter, Skolverket 2015-09-04