Doktorand: Teresa Elkin Postila

Handledare: Anna Palmer

Handledare: Linnea Bodén

Ämne: Förskoledidaktik

Syftet med avhandlingsprojektet är bland annat att tillsammans med förskolebarn i 3-5 års åldern på olika sätt utforska aktören vatten för att därigenom studera former och metoder för engagemang och medverkan i samhälleliga och naturvetenskapliga miljöfrågor.

Nyckelord: posthumanistisk interventionsstudie, förskoledidaktik, mångdisciplinäritet, praktikernas ekologi, miljöfrågor, vatten.

In English: (In)finite water: a study of how preschool children´s as connoisseurs, engagement with and in societal environmental issues