Projekt inom Förskoledidaktik

Matematik och förskolebarns experimenterande och potentialitet

Johanna Unga. Foto: Niklas Björling.
Johanna Unga. Foto: Niklas Björling.

Johanna Unga, Fil lic i förskoledidaktik och adjunkt vid avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning.

Licentiatavhandling: Det är en spricka i allt, det är så ljuset kommer in…: Matematik och förskolebarns experimenterande och potentialitet

In English: Mathematics and exploratory learning

Bokmärk och dela Tipsa
Disputationer
BUV_Forskare_ Mie_Josefson. Foto_Mats Edman.jpg

Intervjuer och föreläsningar

Om forskning av lärare, doktorander och forskare.

KONTAKT

Prefekt och forskningsansvarig
Mats Börjesson
prefekt@buv.su.se

Föreståndare, Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap
Rickard Jonsson

Föreståndare, Avdelningen för förskoledidaktik

Arniika Kuusisto

Föreståndare, Centrum för barnkulturforskning

Malena Janson

Studierektor forskarutbildning
Anna Westberg Broström

Forskningshandläggare
My Bodell