Projekt inom Förskoledidaktik

Experimenterande dans med förskolans yngsta barn

Experimenterande dans med förskolans yngsta barn. En studie i och med dans, kropp och rörelse i förskolan.

Licentiatprojekt: Lovisa Gustafsson, forskarstuderande i förskoledidaktik.

Handledare: Anna Palmer

Handledare: Hillevi Lenz Taguchi

In English: Experimenting dance in preschool

Presentation vid Förskoleakademien 2015

Min litentiatuppsats bygger på ett praxiografiskt experiment i kropp och rörelse då två discipliner möts; den förskoledidaktiska och den danskonstnärliga. Tillsammans med förskolans yngsta barn (1-2,5 år) undersöker jag de praktiker som uppstår i skärningspunkten mellan dessa, i syfte att teoretiskt och praktiskt vidga förståelsen för vad dans kan erbjuda och hur dans kan göras i förskolan. Genom immanensfilosofiskt inspirerad analys (Colebrook 2010, 2014, Deleuze 1968/1994, Deleuze & Guattari 1987, 1994, Manning 2009) undersöks vad ett experimenterande i dans sätter igång.

Jag ska i den här presentationen diskutera en av de mest närvarande praktikerna i barnens och mitt experimenterande, nämligen att ramla. För barnen är ramlandet en högst vardaglig företeelse och den fallande kroppen är central också inom den moderna dansen (Au 2012, Lepecki 2012, Wallenstein 2008). I den experimenterande dansen uppskattas och undersöks det okontrollerade, oberäkneliga, kontrastrika och rytmiska i de upprepade fallen, bortom det vardagliga funktionella eller kanske ofunktionella i att ramla. I analys har fallandet potential att väcka ögonblicket för kreativitet och det ännu ej artikulerade. Fallet kan också aktivera ett upplöst blivande ihop med rummet, golvet, musiken och gravitationen och möjligheten att lämna ett reflekterande över den egna kroppen, subjektet och eventuella vanor eller normen för dans/ barns/mänskliga rörelser.

Bokmärk och dela Tipsa
Disputationer
BUV_Forskare_ Mie_Josefson. Foto_Mats Edman.jpg

Intervjuer och föreläsningar

Om forskning av lärare, doktorander och forskare.

KONTAKT

Prefekt och forskningsansvarig
Mats Börjesson
prefekt@buv.su.se

Föreståndare, Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap
Rickard Jonsson

Föreståndare, Avdelningen för förskoledidaktik

Arniika Kuusisto

Föreståndare, Centrum för barnkulturforskning

Malena Janson

Studierektor forskarutbildning
Anna Westberg Broström

Forskningshandläggare
My Bodell