Susanne Kjällander. Foto: Björn Dalin.
Susanne Kjällander. Foto: Björn Dalin.

Ansvarig: Susanne Kjällander

Läs mer

www.appknapp.se

AppKnapp på Facebook

Beskrivning av projektet (appknapp.se)

På vilket sätt kan digitala verktyg stimulera barnets intuitiva lust att lära och stärka samspelet i gruppen? Det är utbildningsförvaltningen i Botkyrka som givit Stockholms universitet i uppdrag att ta reda på genom projektet AppKnapp – peka, lek & lär i förskolan som pågår under ett år i tre av Tumbas kommunala förskolor.

Ansvarig för projektet, Susanne Kjällander, fil dr i didaktik vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, har till sin hjälp en doktorand vid Uppsala universitet.
De besöker regelbundet avdelningarna och filmar barngrupper och pedagoger i olika situationer då pekplattan används. Fördelen med att filma är att forskarna efteråt kan detaljstudera hur barnet reagerar och agerar och iaktta samspelet för att därigenom kunna dokumentera eventuella effekter av digital närvaro.
Resultatet presenteras i en rapport under hösten 2013.

Publikationer

Kjällander, S. APPKNapp - point, play & learn in preschool (222 Kb) .

Kjällander, S. APPKNapp - point, play & learn in preschool (222 Kb) .

AppKnapp - slutrapport, film: http://appknapp.se/?p=1905

Projektplan APPKNAPPKOMIKAPP (172 Kb) .

Kjällander, Susanne. & Moinian, F. (2014). Digital tablets and applications in preschool – Preschoolers’ creative transformation of didactic design. [Elektronisk]. Designs for learning, 7(1), ss. 10-33. http://www.degruyter.com/view/j/dfl.2014.7.issue-1/dfl-2014-0009/dfl-2014-0009.xml

Kjällander, Susanne (2014). Förskolebarn och digital literacy. I Lundgren Öhman, U-K (red) Mediepedagogik på barnens villkor. Stockholm: Lärarförlaget, ss. 129-142.

Skrivet om projektet

Surfplattan blir deltagare i leken - Skolverket - 2013-08-28

"Nya sätt att lära i digitala skolmiljöer" - #sthlmisit 2014-10-29

Använd plattan rätt - Förskolan - 2014-10-10

Ettåringar letar aktivt på surfplattor - SVT - 2013-09-16

Från barnvakt till viktigt verktyg - SkolLedaren - 2014-10-14

Unik forskning om surfplattor i Botkyrka - Botkyrka kommun - 2012-10-17

Chilikids Interviewing Susanne Kjällander - 2015-03-04

UR Samtiden: En dator till varje elev - 2015

Susanne Kjällander gästbloggar - Tom Tits Experiments blogg - 2013-04-11

Läsplattan kan göra barnen mer sociala - Expressen - 2014-04-07

Föreläsningar

Digitala barn (2015)

Lärande i en digital miljö - En dator till varje elev (2015)