Avhandlingsprojekt

Doktorand: Elisabeth Kring

Handledare: Mats Börjesson

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap, inriktning mot djur, miljö och samhälle

In English: Mapping life, framing space – Children and non-human species in the spatio-temporality of sustainable development