Sandra Karlsson. Foto: Niklas Björling.
Sandra Karlsson. Foto: Niklas Björling.

Ansvarig/handledare: Nihad Bunar

Handledare: Mats Trondman

Doktorand Sandra Karlsson jobbar i projektet. E-mail: sandra.karlsson@buv.su.se

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap, inriktning ungdomar, etnicitet och migration

Avhandlingens arbetstitel: En studie om välbefinnande från ett barnrättsperspektiv - barns sociala rättigheter under flyktingmottagandet i Sverige

Det övergripande syftet med avhandlingsprojektet är att undersöka tillgången till sociala rättigheter för de barn som befinner sig i det svenska mottagningssystemet för flyktingfamiljer. Projekt tar sin utgångspunkt i ett barnrättsperspektiv med fokus på barnens egna upplevelser av tillgången till och uppfyllelsen av rättigheter i förhållande till skola, boende och hälsofrämjande insatser. Studien är kvalitativ och kommer att ha en etnografisk ansats med en variation av metoder som delvis utvecklas tillsammans med deltagarna under studiens gång. Studien antar ett barncentrerat och rättighetsbaserat deltagarperspektiv. Resultaten kommar att presenteras i en sammanläggningsavhandling med tre delstudier som beräknas vara klar 2019.

Projektet ingår inom forskningsområdet Barn- och ungdomar i utsatta livssituationer.

In English: Youth, etnicity and migration

 

 

Nihad Bunar. Foto: Björn Dalin.
Nihad Bunar. Foto: Björn Dalin.