Mostphotos_2451754-theater_Photo Haris Lojo.jpg
Theater. Photo: Haris Lojo/
Mostphotos.jpg

Forskningsprojekt

Att gestalta migration. Retorik, representation och reception i svensk barnteater handlar om hur en värld i rörelse och Sveriges mottagande av asylsökande barn gör avtryck i scenkonsten. Barn med erfarenheter av flykt och omlokalisering möter tillsammans med barn som är födda i Sverige sceniska uttryck som gestaltar migration, ofta under skoltid. Men hur detta möte planeras, utförs och blir saknar vi kunskap om.

Syftet med projektet är att skapa kunskap om barnteaterns potential att iscensätta ett inkluderande Sverige. Ett viktigt bidrag ligger i att utforska ett outforskat område om hur mening kring migration görs i kulturpolitik, på teaterscenen och i publikens tolkningar.

De medverkande forskarna kommer från olika discipliner, men har forskat om svensk barn- och ungdomsteater ur såväl konstnärliga, kulturpolitiska som sociologiska perspektiv.
Projektet är förlagt till den Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Läs mer om projektet på Institutionen för kultur och estetiks webbsida.

Anna Lund
Anna Lund

Anna Lund (projektledare), Sociologiska institutionen

 

 

 

 

 

 

 

Rebecca Brinch
Rebecca Brinch

Rebecca Brinch, Institutionen för kultur och estetik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Lorentzon
Ylva Lorentzon

Ylva Lorentzon, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.