Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har olika öppna seminarier som riktar sig till lite skiftande målgrupper. Information om innehåll, tid, plats och kontaktansvarig för varje enskild seminarium finns i BUVs kalender.

Se annonsering om kommande seminarium i BUVs Kalender.

 • Barn- och ungdomsteoretiska seminariet (BUTS)
  Ett öppet seminarium som riktar sig främst mot forskare, lärare och doktorander vid institutionen, men seminariet är även öppet för andra forskare och doktorander. Om du vill delta, kontakta ansvarig för seminariet.
 • Diskursseminarium
  Ett öppet seminarium som riktar sig främst till forskarstuderande och forskare, vid och utanför Stockholms universitet. Om du vill delta kontakta ansvarig för diskursseminariet.
 • Förskoleseminariet, Högre Seminarium, FUFF
  Ett öppet seminarium som riktar sig främst till lärare, forskare och forskarstuderande vid institutionen. Om du vill delta, kontakta ansvarig för förskoleseminariet.
 • Fritidshemspedagogiska forskningsseminarium 
  Fokus ligger på barns och personals vardagsliv i fritidshem, utifrån såväl barnperspektiv som barns perspektiv likväl som utifrån samhälleliga, utbildningspolitiska och professionsbaserade perspektiv. Seminariet är ett öppet seminarium som riktar sig till alla som är intresserade av fritidshemspedagogisk forskning, främst forskare, doktorander och lärare inom akademin. Om du vill delta, kontakta ansvarig för seminariet.
 • Högre seminariet i Barn-och ungdomsvetenskap (HS BUVA)
  Ett öppet seminarium som riktar sig främst mot forskare och doktorander vid institutionen. Här lägger doktorander fram texter för start-, 50% och 90 % seminarium. Såväl doktorander som seniora forskare presenterar även andra texter som är under under arbete. Om du vill delta, kontakta ansvarig för seminariet.

 • Seminarier för Kritiska ungdomsstudier (KUS)
  Ett öppet seminarium för alla inom akademin som är intresserade av ungdomsforskning ur något slags maktkritiskt perspektiv. KUS har ofta externa gäster, men om många anmäler intresse för att lägga fram textutkast eller presentera sin forskning prioriteras institutionens doktorander.