WERA-IRN Extended Education 2019
WERA-IRN Extended Education 2019

Kort fakta om konferensen

Det var 136 deltagare från 16 olika länder: Österrike, Danmark, England, Tyskland, Island, Italien, Norge, Sverige, Skottland, Schweiz, Australien, Colombia, Nigeria, Amerika, Japan och Sydkorea.
På konferensen ordnades fem symposium. Parallellt med varje symposium gavs fyra individuella paper presentationer, sammanlagt blev det 68 olika presentationer. Fyra keynote-speakers höll varsitt föredrag och konferensens andra dag avslutades med en paneldiskussion.

WERA-IRN Extended Education Seminar 2019
WERA-IRN Extended Education Seminar 2019

WERA-IRN Extended Education

Sedan några år pågår ett arbete med att formera ett internationellt forskarnätverk under namnet Extended Education (EE). Det är i samarbete med detta nätverk som konferensen arrangerades. Syftet med konferensen var att presentera, diskutera och sammanföra de olika perspektiv, teorier och paradigm som så långt dominerat forskningsfältet.


Röster från deltagare:

"Ser fram emot intressanta och lärorika dagar!"
"Amazing first day of lectures. Heard from inspirational speakers from Korea, Switzerland, Germany, Sweden and Russia. Can´t write to much as brain is still processing".

Läs mer om konferensen på WERA-IRN Extended Education 2019

Och om medlemskap och organisationen WERA Online.