BUV Alumnevent 191009_1.JPG
Annika Flick, BUV Alumnansvarig presenterar kvällen.

Under kvällen, som var premiär i våra nya lokaler för BUV Alumnevent, fick alumner och andra svar på sina frågor om vad det innebär att vara doktorand och hur det går till med ansökningar och karriär.

Susanna Areschoug, doktorand talade varmt och entusismerande om sin väg till doktorandlivet. Hon nämnde både den ovissa framtiden och friheten att styra sin egen tid. Att du som doktorand både är student och anställd. Och hon berättade om glädjen att få ägna sin tid åt det hon är allra mest intresserad av. Hon gav flera tips, bland annat att inte idealisera för mycket, det finns både för- och nackdelar med att vara doktorand. Det är bra att ta reda på så mycket som möjligt innan, prata med andra och oroa dig inte - det ordnar sig.

BUV Alumnevent 192009_2.JPG
Teresa Elkin Postila, doktorand talar om att forska tillsammans med barn.

Teresa Elkin Postila, doktorand har läst bland annat geologi, naturgeografi och fysik innan hon senare i livet bestämde sig för att doktorera inom barn- och ungdomsvetenskap. Hennes forskningsprojekt handlar mycket om att forska tillsammans med förskolebarn. Och hon hade liknade tips om att forska om det som intresserar dig.

Lucas Gottzén, professor hade det gemensamt med Susanna Areschoug att han inte kom från ett hem med högskolestudier. Och har liksom Teresa gått en krokig väg som bland annat frilansjournalist innan han fastnade för forskning inom ämnen som föräldraskap, familj, genus och mäns våld. Han liknar forskandet vid att arbeta som frilans. Det är nästan som att ha ett eget företag. Och att det till stor del handlar om att läsa och att skriva. Drivkraften består till stor del av önskan att förstå världen och att skriva om det, och kanske förändra den.

Karin Aronsson, professor påpekade att du ska ha en lust till att skriva, och en nyfikenhet. Det är få yrken som ger dig möjlighet att på betald arbetstid leka med idéer och tankar, menar hon. Forskning handlar också om att samarbeta. Det är av stor vikt att tro på sig själv, och ett av hennes råd till publiken var att se till att ha en partner som också tror på dig som forskare. För det stödet behövs. Hon avslutade med att påpeka att som doktorand och forskare behöver du teori, metod och trevliga kollegor.

BUV Alumnevent 191009_3.JPG
Uppskattat tillfälle att ställa frågor till föreläsarna.

Efter fikapaus och mingel fick åhörarna ställa frågor och många frågor om själva ansökningsförfarandet ställdes. Eller hur man ska veta vad man ska forska om. Rådet var att fråga någon som man kanske känner inom akademin om hjälp eller att be någon titta på din presentation för att kanske få syn på saker som du själv glömt att lyfta fram. Om du får avslag på din ansökan är det inte alltid det handlar om den. Det kan vara institutionsrelaterat, att det inte fanns någon bra handledare till ditt ämne ledig just det året. Så sök igen.
Ett annat råd var att i din forskningsplan ha bra argumentation och att det är genomförbart, gör en skiss som väcker intresse för din forskningsidé. Våga sticka ut näsan och visa upp dig.

Är du intresserad av att forska så läs vidare om vår utbildning för doktorander inom Barn- och ungdomsvetenskap.