Förskolebarn experimenterar med olika figurer i trä och färgat glas.
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.

Konferensen vänder sig till personal, lednings- och chefsfunktioner inom kommunal och fristående förskola samt berörda beslutsfattare och forskare. Tanken är att det ska bidra till verksamhetsutveckling som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och på så sätt bidrar till att barn, föräldrar och medborgare erbjuds en likvärdig förskoleverksamhet av hög kvalitet.

Tillfälle för nästa Förskolesummit är framflyttat, tid och plats meddelas senare.

-----------------------------------------------

Förskolesummit 2019 arrangerades den 3-4 juni 2019.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen deltog med professorer, universitetslektorer och docenter som föreläsare.
På plats den 3 juni fanns Anne-Li Lindgren, som föreläste om Förskolans historia och Hillevi Lenz Taguchi, Anna Palmer, Susanne Kjällander och Sofia Frankenberg som föreläste om projektet Hjärnvägar i förskolan. Se inspelade föreläsningar från Förskolesummit 2019: www.forskolesummit.se

Förskolesummit 2019 på UR Kunskapskanalen 

Institutionen medverkade även med en monter där det fanns möjlighet att träffa representanter från oss och få mer information om bland annat våra masterutbildningar.

Program och mer info om t.ex. tidigare Förskolesummit finns att ta del av på: www.forskolesummit.se