Stipendier som är knutna till en viss region

Nordplus

Nordplus är Nordiska Rådets program för livslångt lärande. Programmet finansierar bland annat stipendier för studentmobilitet för utbytesstudier och praktik. En fördel med Nordplus är att det är möjligt med stipendier även för korta utbyten (minst 5 dagar).
www.nordplusonline.org/eng

Institutionens Nordplusnätverk NNTE (koordineras av Uppsala Universitet).

Nordlys

Via studentavdelningen på Stockholms universitet är det möjligt att söka Nordlys stipendium för utbytesstudier 1-12 på månader i Danmark, Finland, Island eller Norge. Utbytet kan ske hos något av universiteten som är medlemmar i nätverket.

Läs mer om Nordlys och de villkor som gäller

North2North

Studentutbytesprogrammet erbjuder stipendier och studieplatser för en eller två terminer på ett av programmets partnerlärosäten i USA (Alaska), Kanada, Ryssland, Island, Grönland, Färöarna, Danmark, Finland och Norge.

För de som åker genom north2north finns möjlighet att samtidigt ansöka om ett stipendium från Svenska institutet.

Läs mer om North2North och de villkor som gäller.

Erasmus+

Erasmus + är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte och innehåller olika typer av utbytesmöjligheter och stipendier. Programmet syftar till att öka studentmobilitet genom att finanisera stipendier för t.ex. utbytesstudier.

Erasmusstipendium för studier

Stipendier för lärarstudenter

Folkskoleseminariets minnesfond

Stipendiet kan sökas både av enskilda studenter på lärarutbildningen och av studentkår/studentförening vid Stockholms universitet.

Läs mer om stipendiet från Folkskoleseminariets minnesfond.

Övriga stipendier

Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse stipendier

Ett stipendie för eftergymnasiala studier i Sverige eller utomlands. Läs mer om ansökan till Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse:
www.bremerstipendier.se/grundkrav

Fler stipendier vid Stockholms universitet

Att ansöka om utbytesstudier

Läs om hur du ansöker om utbytesstudier.