Bild Södra husen Upphovsman Staffan Westerlund
Upphovsman Staffan Westerlund

Erasmusstipendium

Erasmus + är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte och innehåller olika typer av utbytesmöjligheter och stipendier. Ett av stipendier dessa kan sökas för att göra en praktik både inom ramen för en kurs och som en icke-poängivande praktik under sommaren eller efter examen.

Läs mer om villkor, stipendiebelopp, länder som ingår i programmet: Erasmusstipendium för praktik.

Nordplus

Nordplus är Nordiska Rådets program för livslångt lärande. Programmet finansierar bland annat stipendier för  studenters praktik i ett annat nordiskt eller baltiskt land.En fördel med Nordplus är att det är möjligt med stipendier även för korta utbyten (minst 5 dagar).

www.nordplusonline.org/eng

Institutionens Nordplusnätverk NNTE (Koordineras av Uppsala Universitet)

Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse

Läs mer om ansökan till Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse:
www.bremerstipendier.se/grundkrav

Läs om fler stipender vid Stockholms universitet.

Läs mer om ansökan om att göra praktik utomlands

Du hittar mer imformation om hur ansökan om att göra praktik utomlands går till:  www.buv.su.se/praktikutomlands