Bild på barn och båt Fotograf Eva Dalin
Fotograf Eva Dalin

Nordplusstipendium

För VFU utomlands i ett annat Nordiskt eller Baltiskt land kan du ansöka om stipendium via Nordplus.

Läs mer om Nordplus.

Folkskoleseminariets minnesfond

För VFU utomlands som sker på höstterminer kan du ansöka om stipendium via Folkskoleseminariets minnesfond. Stipendiet kan enbart sökas på vårterminer inför kommande HT/VT vilket gör att ansökningsdatum inte fungerar för VFU som sker under vårterminer.

Notera ansökningsdatumen 15 mars - 15 april.

Läs mer om stipendiet från Folkskoleseminariets minnesfond.

Ansöka om att göra VFU utomlands

Läs mer om hur du ansöker om att göra VFU utomlands via www.buv.su.se/VFUutomlands