Ansökan för att skriva uppsats utomlands

För att göra datainsamlingen för ditt examensarbete utomlands behöver du göra en ansökan. Du hittar information om hur ansökan går till här.

www.buv.su.se/uppsatsutomlands

www.buv.su.se/MFS

Stipendier för en viss geografisk region

Bild på risfält Bali Upphovsman Fernando Jaramillo
Upphovsman: Fernando Jaramillo

Minor Field Study stipendium

Stipendie för datainsamling i ett låg- eller medelinkomstland inför examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå. Särkilda villkor gäller för en MFS-uppsats bland annat gällande tiden på plats (minst 8 veckor), uppsatsens ämne och språk. Läs mer: www.buv.su.se/MFS

Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program som bland annat syftar till att öka studentmobilitet genom att finanisera stipendier för utbytesstudier och praktik utomlands. Stipendiet som gäller för praktik kan även sökas för datainsamling för examensarbete utomlands. Kravet är att du är på plats minst 60 dagar och att det gäller för de länder som deltar i Erasmusprogrammet. Se lista på länder finns via länken nedan.

Erasmusstipendium för praktik

Nordplus

Nordplus är Nordiska Rådets program för livslångt lärande. Programmet finansierar bland annat stipendier för studentmobilitet för utbytesstudier och praktik. En fördel med Nordplus är att det är möjligt med stipendier även för korta utbyten (minst 5 dagar). Stipendiet kan sökas för datainsamling i något av de nordiska eller baltiska länderna.
www.nordplusonline.org/eng

Institutionens Nordplusnätverk NNTE (koordineras av Uppsala Universitet).

Stipendier för lärarstudenter

Folkskoleseminariets minnesfond

Stipendiet kan sökas både av enskilda studenter på lärarutbildningen och av studentkår/studentförening vid Stockholms universitet.
Läs mer om stipendiet från Folkskoleseminariets minnesfond.

Övriga stipendier

Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse

Ett stipendie för eftergymnasiala studier i Sverige eller utomlands. Läs mer om ansökan till Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse:
www.bremerstipendier.se/grundkrav