Bild av Emilie Moberg. Fotograf Niklas Björling
Emilie Moberg. Fotograf Niklas Björling, Stockholms universitet.

Den nya kursboken Teori som analysverktyg i uppsatsarbetet av Emilie Moberg visar hur teorier kan användas för att analysera olika former av empiriskt material inom ramen för uppsatsarbeten, rapporter eller självständiga arbeten. Fokus ligger på undersökningar av förskolebarns möten med digitala medier.

Innehåll

Teori som analysverktyg i uppsatsarbetet - Digitala medier i förskolan. 
Bokens första del beskriver varför teori behövs och hur teoretiska begrepp kan bli viktiga verktyg i analysarbetet.

Den andra delen tar upp fyra teorier:
•    sociokulturell teori 
•    socialsemiotisk teori
•    affektteori 
•    aktör–nätverksteori
Boken riktar sig till studenter, på förskollärarprogrammet och andra lärarprogram, som söker handledning vid val och användning av teori för analys av empiriskt material. 

Bokomslag till Teori som analysverktyg i uppsatsarbete av Emilie Moberg

Läs ett smakprov av Teori som analysverktyg i uppstasarbete.