Skärmklipp_The_Conversation

Stockholms universitets samarbete med det digitala magasinet The Conversation har pågått sedan hösten 2019. Medlemskapet innebär att forskare vid Stockholms universitet kan delta i workshops med redaktörer från tidningen och få tips och hjälp med att skriva och publicera populärvetenskapliga artiklar på engelska. Alla ämnen välkomnas, men en aktuell koppling är bra.

Enklaste sättet att få en artikel publicerad i The Conversation är att forskarna själva föreslår en artikelidé direkt till tidningen via deras webb.

Läs hela artikeln om The Conversation och få några tips att tänka på inför en publicering.

Forskares erfarenhet av publicering på The Conversation

Publiceringen gav ringar på vattnet och det är roligt att skriva för en bredare publik. Det är några kommentarer från forskare vid Stockholms universitet som har publicerat artiklar i The Conversation.

Läs hela artikeln om forskare som har publicerat sin forskning via The Conevsation.