Johanna Unga

In Swedish: Matematik och förskolebarns experimenterande och potentialitet