Ann-Christin Cederborg. Foto: Niklas Björling.
Ann-Christin Cederborg. Foto: Niklas Björling.

Doctoral project: Kim Ringmar Sylwander

Supervisor: Ann-Christin Cederborg

Supervisor: Lucas Gottzén

In Swedish: Kränkningar på nätet