Institutionen för pedagogik och didaktik leds av prefekt, stf prefekt, bitr prefekt och en institutionsstyrelse. För ledning av det löpande arbetet svarar ledningsgruppen som utöver prefekt, ställföreträdande och biträdande prefekt inrymmer administrativ chef samt studierektorer med samordningsansvar. För varje större utbildningsprogram finns en programansvarig med särskilt ansvar.

Institutionens forskning är organiserad i olika forskningsområden som innefattar olika forskningsgrupper, dit också våra doktorander är knutna.

Funktionsbrevlådor

Institutionens officiella e-postadress: info@edu.su.se (institutionssekreterare)

Studentfrågor: studieinfo.edu@su.se (kursadministratörer)

Forskarutbildning i pedagogik: forskarutbildning@edu.su.se (utbildningsadministratör).

Internationella studentfrågor: international@edu.su.se (int. koordinator)

Studievägledning: studievagledare@edu.su.se (studievägledare)