I sin analys beskriver hon bland annat vilka resurser, det hon kallar "föräldraskolkapital", som ger föräldrar ökad makt i kommunikationen med lärare. Det handlar om föräldrarnas olika bakgrund och samspelet mellan kultur, utbildning, familjestruktur och barnens skolsituation.

Läs en intervju med Maria Mersini Pananaki:

Recept på framgångsrik samverkan mellan hem och skola, 9 juni 2021.

Maria Mersini Pananaki, Stockholms universitet
Maria Mersini Pananaki, Stockholms universitet