Välkommen! Berätta kort om din bakgrund och vad du gjort innan du kliver på som prefekt!

Fotograf: Simon Carlhed Ydhag
Foto: Simon Carlhed Ydhag

– Tack! Ja, jag har gjort mycket olika saker genom åren och har en väldigt krokig yrkes- och studiebana. Jag har till exempel utbildat mig och arbetat inom elteleteknik och vård. På högskolenivå har jag läst två utbildningar först till förskollärare och senare tog jag en magister med inriktning mot arbetslivs- och organisationspedagogik. I samband med att jag blev klar med min examen i pedagogik 1998 fick jag arbete inom högskolevärlden och har inte lämnat den sedan dess. Jag har inte tröttnat eftersom det finns så otroligt många spännande möjligheter att arbeta med olika uppdrag inom ramen för ämnet pedagogik – med forskning, undervisning och samarbeten med kommuner, landsting och företag. I somras avslutade jag ett treårigt uppdrag som studierektor för forskarutbildning på institutionen och nu kliver jag på ett treårigt uppdrag som prefekt.

Vad är dina forskningsintressen?

– Jag har alltid fascinerats av kulturella symboler och hur människor värderar varandra och varandras handlingar. Vad är det som gör att något anses mer värdefullt än något annat? Vad skapar vi- och dom känsla? Jag har till exempel studerat sociala fält där olika yrkesgrupper och organisationer formerar sig kring en specifik professionell expertis och hur hierarkier skapas. Annars är jag rätt så nyfiken av mig och har därför flera forskningsintressen. För tillfället arbetar jag i ett projekt där vi under ett par år följer ett femtiotal gymnasieungdomar i övergången till universitetsstudier och också studerar hur de har lyckats presentera bra i skolan.

Hur kommer vi märka att institutionen får en ny prefekt?

– Det kommer nog inte märkas så mycket, haha. Skämt åsido, den organisation jag tar över är välfungerande och har otrolig kapacitet vad gäller den samlade kompetensen. Min uppgift är inte att stå i rampljuset utan att verka i bakgrunden som stöd för alla duktiga medarbetare, att se till att institutionen på ett bra sätt och att vi följer lagar och förordningar. Och naturligtvis att vi följer med vår samtid och bidrar med viktiga kompetenser som behövs i vårt samhälle. Det ska bli spännande!

>> Läs mer om Carina Carlhed Ydhag