Foto: Jens Olof Lasthein

Hög kvalitet på forskarutbildning i pedagogik

Forskarutbildning i pedagogik fick omdömet hög kvalitet i den utvärdering som gjordes av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) våren 2018. Bland de styrkor som lyftes fram är den starka forskningsmiljön på institutionen. Forskningsmiljön beskrivs som dynamisk och utvecklingsorienterad.

Fem doktorandplatser i pedagogik

Vi lyser ut våra lediga anställningar på Stockholms universitets webbsida för lediga jobb. Här nedan hittar du länkar till de olika doktorandanställningarna. Sista ansökningsdag är 15 september 2021.

Doktorander i pedagogik (2)
Utlysningen gäller två doktorandanställningar inom forskarskolan Finna vägar i en tid av stora framtidsutmaningar (FinnFram) - inriktad på karriärlärande, karriärvägledning och övergångar mellan skola, fortsatt utbildning och arbete. 

Doktorander i pedagogik (2)
Doktorandanställningarna ingår i den nationella forskarskolan i vuxnas lärande – ett samarbete mellan Linköpings universitet (värduniversitet), Jönköping University och Stockholms universitet.

Doktorand i pedagogik
Utlysningen gäller en doktorandanställning inom forskarskolan WASP-HS – The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society.