Skolnärvaro i fyra länder

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för pedagogik och didaktik
 4. Forskning
 5. Skolnärvaro i fyra länder
Foto: Niklas Björling

  Internationellt jämförande perspektiv på problem med skolnärvaro

  Detta forskningsprojekt finansieras av Vetenskapsrådet och genomförs från 1 januari 2020 till 31 december 2023.

  Syftet med studien är att undersöka nationella, organisatoriska och individuella dimensioner relaterade till 15 - 17-åriga ungdomars skolfrånvaro i Sverige, Storbritannien, Tyskland och Japan. Länderna har valts utifrån sina olika välfärds- och skolsystem. Projektet bygger på tre konsekutiva och parallellt genomförda studier och analyserar skolfrånvaro på nationell, organisatorisk och individnivå:

  • Hur kan nationell och internationell jämförande statistik bidra till vår förståelse av ungdomars frånvaro i skolan i Sverige, Storbritannien, Tyskland och Japan?
  • Vad kan vi lära oss om icke-närvaro och förebyggande åtgärder genom yrkesverksamma i skolan och inom elevhälsan i respektive länder?
  • Hur kan vi förstå situationen för ungdomarna som tillhör vissa riskgrupper och deras perspektiv på skolgång och (möjligtvis avsaknad på) socialt stöd i de respektive länderna?

  In English

  Kontakt

  Docent Susanne Kreitz-Sandberg, projektledare
  E-post: susanne.kreitz-sandberg@edu.su.se

  Finansiär

  Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och genomförs från 1 januari 2020 till 31 december 2023.
  Mer information

  Aktiviteter

  I projektet genomfördes den 18-19 mars 2021 en internationell online workshop med målet att bygga vidare på nationella och internationella samarbeten i fältet.