Integration of migrants

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för pedagogik och didaktik
 4. Forskning
 5. Integration of migrants
Bild: Mostphotos
Bild: Mostphotos
Bild: Mostphotos

  Integration och inkludering av migranter i och genom yrke och arbete

  Forskningsprojektet är finansierat av Forte och genomförs mellan 1 januari 2020 och 31 december 2022.

  Forskningsprojektets huvudsakliga mål är att identifiera faktorer som kan bidra till en hållbar integration av yrkeserfarna migranter i deras tidigare yrken i Sverige. Med yrkeserfarna migranter avses personer som har yrkeskunskaper som de erövrat i sina ursprungsländer. Vårt syfte är att undersöka yrkeserfarna migranters tillträde till och deltagande i praktikgemenskaperna på deras arbetsplatser. Forskningsfrågorna är:

  • Vilka vägar tog de yrkeserfarna migranterna för att återinträda i sina ursprungliga yrken?
  • Vilka faktorer bidrar till en lyckad integration av yrkeserfarna migranter i praktikgemenskaperna utifrån arbetsgivares och migranters perspektiv?
  • Hur kan yrkespraktiker underlätta migranters erövrande av de nödvändiga socio-kulturella förmågor som behövs för en hållbar inkludering i sina yrken?
  • Vilka genusskillnader kan identifieras i migranters vägar för att återinträda i yrket och i yrkespraktiker inom olika yrkesområden?

  Kontakt

  Professor Marianne Teräs, projektledare
  E-post: marianne.teras@edu.su.se

  Docent Ali Osman
  E-post: ali.osman@edu.su.se

  Universitetslektor Eva Eliasson
  E-post: eva.eliasson@edu.su.se

  Finansiär

  Projektet finansieras av Forte och genomförs från 1 januari 2020 till 31 december 2022. Mer information

  Aktiviteter

  29/1, 2020 Kick-off seminar 

  10.00-10.30 Marianne Teräs, Ali Osman & Eva Eliasson: Integration and inclusion of migrants in and through vocation and work (funded by FORTE)

  VT2020

  • Etikprövningsmyndigheten har godkänt forskningen.
  • Datahanteringsplan har genomförts.
  • Advisory board har mötts via zoom.

  Publikation

  Teräs M., Osman, A., & Eliasson, E. “Challenges of Skilled Refugees’ Access to Their Prior Vocation in Sweden” (in press) for vol III of the VETNET ECER proceedings (www.vetnetsite.org)

  HT2020

  • Advisory board har mötts via zoom.
  • Ali Osman har haft en presentation om integration vid the Noble Prize Teacher Summit 2020. More information here 
  • Marianne Teräs har haft en presentation om VET forskning vid the European Skills Week 2020 online. More information here

  Publikationer

  Eliasson, E., Osman, A., & Teräs, M. (2020). Integration of refugees through access to their previous vocation: A literature review. In L. Moreno Herrera, M. Teräs, & P. Gougoulakis (Eds.), Policies & partnership with the world of work – national and cross-national perspectives: Emerging issues in research on vocational education & training vol. 6 (pp. 110-138). Stockholm, Sweden: Premiss.

  Teräs, M., Osman, A., & Eliasson, E. (2020). Challenges of skilled refugees' access to their prior vocation in Sweden.  In C. Nägele, B. E. Stalder, & N. Kersh (Eds.), Trends in vocational education and training research, Vol. III. Proceedings of the European Conference on Educational Research (ECER), Vocational Education and Training Network (VETNET) (pp. 292-300). https://doi.org/10.5281/zenodo.4007966

  Teräs, M., Eliasson, E., & Osman, A. (2021). Challenges skilled migrants face in accessing their previous vocation in a new country. In C. Nägele, B.E. Stalder, & M. Weich (Eds.), Pathways in Vocational Education and Training and Lifelong Learning. Proceedings of the 4th Crossing Boundaries Conference in Vocational Education and Training, Muttenz and Bern online, 8. – 9. April (pp. 338–341). European Research Network on Vocational Education and Training, VETNET, University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland and Bern University of Teacher Education. https://doi.org/10.5281/zenodo.4569689

  Publications in preparation

  Osman, A., Eliasson, E., & Teräs, M. Social inclusion and exclusion as conceptual resources to study migration. The 7th volume of Emergent Issues in Research on Vocational Education and Training will focus on migration: Migration and inclusion in work life – The role of VET. 

  Osman, A., Teräs, M., Eliasson, E. A Theoretical Understanding of the Factors that Facilitate or Impede Refugees Accessing their Vocation in Sweden. 

  Konferenser 2021

  • The 4th International VET Conference Crossing Boundaries 8-9 April 2021, online. 
   Presentation and paper: Challenges Skilled Migrants Face in Accessing Their Previous Vocation in a New Country.
  • The NordYrk 2021 Conference, Linköping University, Sweden, June 7–9, online.
   Presentation: Migrants’ Inclusion and Integration into Their Vocations in Sweden.
  • ECER 2021, 2-6 September, online. 
   Presentation: Migrants’ Pathways into Their Previous Vocations in Sweden.