Fickor av ojämlikhet

  Fickor av (o-) jämlikhet / Pockets of inequality

  Fickor av (o-) jämlikhet. Att utforska och främja unga vuxnas utbildnings- och livskarriärer i utsatta förorts- och glesbygdsområden. 

  Forskningsprojektet är finansierat av Formas och genomförs mellan 1 januari 2018 och 31 december 2021. (Förlängt)

  Projektet syftar till att utforska och främja unga vuxnas utbildnings- och livskarriärer i förorts- och glesbygdsområden. Studien intresserar sig närmare för migranter och infödda svenskar, kvinnor och män i åldern 18-25 år som bor i ett förorts- respektive ett glesbygdsområde. I projektet är vi intresserade av att få svar på följande frågor:

  •    Vilka fickor av (o-) jämlikhet kan identifieras i spänningsfältet mellan unga vuxnas biografier, det geografiska område där de bor och de virtuella miljöer som de verkar i?
  •    Hur påverkar dessa fickor av (o-)jämlikhet unga vuxnas utbildnings- och livskarriärer?
  •    Hur kan unga vuxnas utbildnings- och livskarriärer i dessa områden främjas?

   

   

  Kontakt

  Professor Camilla Thunborg, projektledare 
  E-post: camilla.thunborg@edu.su.se

  Professor Agnieszka Bron 
  E-post: agniesz@edu.su.se 

  Docent Ali Osman
  E-post: ali.osman@edu.su.se

  Twitter

  Följ projektet på twitter: @YoungAdults20

  Gå direkt till

  Finansiär

  Projektet finansieras av Formas och genomförs från 1 januari 2018 till 31 december 2021.

  Publikationer

  Bron, A., Osman, A. & Thunborg, C. (Accepted) Narratives of the urban/rural divide – Learning trajectories of three women returnees to a small mill town. International Journal of Lifelong Education.

  Osman, A. Thunborg, C.  Bron, A (2021). Who is responsible for the hockey rink?  – A critical analysis of a citizen dialogue meeting in a small Mill town ". Journal of community Development.

  Thunborg, C., Osman, A & Agnieszka, B. (2021): Being in limbo or learning to belong? – Telling the stories of asylum seekers in a mill town, Studies in the education of Adults, DOI: 10.1080/02660830.2020.1824666

  Aktiviteter

  2019
  28-29 januari – Besök i Bruksorten, genomför intervjuer
  11 februari – Besök i Förorten, genomför intervjuer
  12 februari – Besök i Förorten - Möte med Community Center, Förorten
  18-19 februari - Besök i Bruksorten, genomför intervjuer
  21 februari – Besök i Förorten, genomför intervjuer
  28 februari-3 mars – Åker på konferens till Bergen i Norge och presenterar ett paper om Bruksorten. Läs mer om ’papret’
  1-2 april – Besök i Bruksorten, genomför intervjuer
  18-19 mars – Besök i Bruksorten, genomför intervjuer
  8 maj – Besök i Förorten, genomför intervjuer
  31 maj – Besök i Förorten, genomför intervjuer
  3 juni – Besök i Förorten, genomför intervjuer
  12 juni – Besök i Förorten, genomför intervjuer
  17-18 juni – Återkoppling av studie i Bruksorten. Läs mer:  Fickor av (o-)jämlikhet (884 Kb)
  1 september – Besök i Förorten
  19-22 september – Åker på konferens till Belgrad, presenterar två konferenspapers om Bruksorten. Läs mer om ’papers’
  3 oktober – Deltagande i event - Migrationspolitiskt torg organiserat av Forum - idéburna organisationer –
  7 november – Deltagande i seminariet - Håller Sverige på att spricka? Landsorten, staden och staten, organiserat av Institutet för Framtidsforskning och Vetenskaprådet

  2018
  1 januari – Projektet startar
  14-15 maj – Uppstart av projektet i Bruksorten
  12-13 juni – Besök i bruksorten, genomför intervjuer
  19 september – Uppstart av projektet i Förorten
  24-25 september – Besök i Bruksorten, genomför intervjuer
  15-16 oktober – Besök i Bruksorten, genomför intervjuer
  30 oktober – Besök i Förorten, besöker en vernissage på biblioteket
  31 oktober–1 november – Besök i Bruksorten, genomför intervjuer
  21 november – Besök i Förorten, genomför intervjuer
  24 november – Besök i Förorten, genomför intervjuer
  27 november – Besök i Förorten, genomför intervjuer
  17–18 december – Agnieszka och Camilla besöker Bruksorten, genomför intervjuer
  18 december – Ali besöker Förorten och deltar i möte med polisen
  12 januari – Besök i förorten - Möte med Community Center
  18 januari – Camilla besöker Förorten - Deltar i nattvandring