Forskargruppen Pedagogisk och didaktisk forskning om medborgarkompetenser (ERiCC) intresserar sig för centrala kompetenser i en pluralistisk demokrati. De studeras i termer av kunskaper, färdigheter och attityder i samband med att individer reflekterar och handlar i olika praktiker och situationer. ERiCCs forskningsfokus omfattar både policydokument och undervisnings- och lärandepraktiker inom såväl formell som informell utbildning. I forskargruppen tillämpas varierande teoretiska och metodologiska ansatser. Idag bedriver gruppen forskning om medborgarkompetenser inom till exempel följande områden:

  • kontroversiella frågor och argumentation 
  • kritiskt och kreativt tänkande 
  • kultur och estetik 
  • lärarprofessionen 
  • montessoripedagogik
  • social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling

Forskare

Shu-Nu Chang Rundgren, Professor
Susanne Kreitz-Sandberg, universitetslektor, docent
Maria Calissendorff, universitetslektor, fil. dr​
Kajsa Falkner, universitetslektor, fil. dr​
Per Gynther, universitetslektor, fil. dr​
Frans Hagerman, universitetslektor, fil. dr​
Michael Håkansson, universitetslektor, fil. dr​
Caroline Ignell, universitetslektor, fil. dr​
Eva-Maria Tebano Ahlquist, universitetslektor, fil. dr​
Eva Edman Stålbrandt, universitetslektor, fil. dr​
Jonas Von Reybekiel Trostek​, universitetslektor, fil. dr​
Wei Lu Larsson, doktorand