Vetenskaplig ledare: Viktor Johansson

Projektbeskrivning: Det övergripande målet med projektet Sámi mánná jurddavázzin – Samiska barn som tankevandrare är att undersöka hur, när och var samiska barn utforskar filosofiska frågor genom berättande. Genom att undersöka och presentera de samiska barnens berättelser som en form av filosoferande kommer projektet att även undersöka hur och om barnens tankar förstås som en ”kritisk urfolksfilosofi” som utmanar koloniala praktiker, antagande, maktstrukturer och filosofier. 

Dessa syften är särskilt relevanta i förskolesammanhang där samiska barn kan möta koloniala pedagogiska arv och både traditionella och samtida uttryck för samisk kultur samtidigt som barnen upptäcker och börjar artikulera världen. Det innebär att studiet av berättande i tidig barndom i projekt också innefattar att utforska några av de mest grundläggande aspekterna av livet.

Anslag: 5,941 813