• Adami, R. inbjuden att presentera pågående arkivforskning om kvinnor och Allmänna Förklaringen vid forskningsseminarium: Women and the UN Origins - A Southern Critique, SOAS University of London, 7 November, 2017.
  • Roth, K. inbjuden att presentera sitt paper om: ‘Unifying ourselves as efficacious, autonomous and creative beings – Kant on moral education as a process without fixed ends’ på Philosophy of Education Seminar vid London Institute of Education, London den 15 mars, 2017.
  • Rönnström, N. (2016) John Dewey Symposium – 100 years of Democracy and Education. Invited to speak on Dewey with researchers from USA, Europe and Australia at CSLEE Conference, London, Ontario, CA. October 2016.
  • Rönnström, N. (2016) “Educating World Citizens”. Keynote. School leadership and Research conference Stockholm, Malmö and Umeå October 2016.
  • Schumann, C. inbjuden att presentera: “Aversive Education: Emersonian Variations on Bildung” på PESGB Gregynog Conference den 24-26 juli, 2017, och Pre-conference: Bildung in contemporary societies på NERA, Copenhagen den 22 mar, 2017.
  • Schumann, C. inbjuden att presentera: “Saying 'we': Navigating Differences, Cultivating Solidarity” på Democracy and Education: Reversing the Democratic Recession? i Oslo den 26 okt, 2016 och på Pre-conference “Solidarity as a lived experience” på NERA, Helsinki den 8 mar, 2016.