Forskargruppen Filosofiska och kritiska studier om (ut)bildning bidrar till kunskap om människor i förändring genom kritiska studier av teoretiska och filosofiska perspektiv på utbildning och lärande.

Gruppens pågående studier inkluderar:
1.    kritiskt och självständigt tänkande kring normer, kunskap, estetisk och etik
2.    teorier om demokrati, medborgarskap och kosmopolitisk utbildning
3.    utbildningsvetenskapliga och metodologiska frågor utifrån normativa och feministiska perspektiv
4.    pedagogik och social rättvisa som innefattar frågor om makt, migration och mänskliga rättigheter

Forskare

Klas Roth, professor, vetenskaplig ledare (kontaktperson, sammankallande)
Rebecca Adami, universitetslektor, docent (kontaktperson, sammankallande)
Niclas Rönnström, universitetslektor, docent
Elias Schwieler, universitetslektor, docent
Cormac McGrath, universitetslektor, docent
Anki Bengtsson, universitetslektor, fil. dr
Karin Gunnarsson, universitetslektor, fil. dr
Viktor Johansson, universitetslektor, fil. dr
Corrado Matta, universitetslektor, fil. dr
Claudia Schumann, universitetslektor, fil. dr

Doktorander 

Ingrid Andersson 
Lia Mollvik
Fariba Majlesi
Rama Alshoufani
Katarzyna Twaróg
Maggie O’Neil
Verena Meister 
Tyra Nilsson 

 ___________________________________________________________________________