Forskargruppen ICER fokuserar på samspelet mellan teori, policy och pedagogik i globala utbildningsfrågor i ett internationellt och jämförande perspektiv. Denna forskningsansats vilar på en historiskt etablerad tradition inom fältet och innefattar empiriska undersökningar av mellan-nationella, lokala och institutionella dimensioner av utveckling, planering, reformer, utbud och utvärdering av utbildning. Forskning inom området är tvärvetenskaplig och strävar efter holistiska analyser av utbildningsfrågor på flera nivåer.  De flesta fenomen av intresse för internationella och jämförande forskare undersöks vetenskapligt genom etablerade enheter för jämförelse, t.ex. geografiska, samhälleliga och individuella dimensioner. Forskningsresultaten av internationella och jämförande studier har en påverkan på sociala förändringar och förbättringar av utbildningsförhållanden och för förståelsen av utbildningssystem runt jorden.

Forskargruppen ICER är aktivt engagerad i samarbete med externa aktörer, institutioner, organisationer och det omgivande samhället internationellt. Forskarna har etablerade samarbeten med stora organisationer så som OECD, Unesco, FN, IIEP och organisationer inom civilsamhället samt med regeringsorganisationer som arbetar med frågor kring utbildning och utveckling.

I sin kapacitet som medarbetare i forskargruppen ICER erbjuder forskarna också råd och stöd kring frågor av jämförande och internationell relevans och bidrar till forskarutbildningen som handledare och läsare för ett antal doktorander på institutionen och internationellt.

Forskargruppens öppna seminarier erbjuder nationella och internationella forskare och andra yrkesgrupper möjligheter att behandla frågor relaterade till centrala teman inom internationella studier. Seminariespråket är engelska.

Forskargruppen ICER har etablerat omfattande kontaktar och utvecklar samarbete med flera universitetet runt om i världen, bland dessa det strategiska partnerskapet med Tokyos universitet.

Forskare

Meeri Hellsten, professor (kontaktperson)
Christine Bendixens, universitetslektor, fil. dr
Shu Nu Chang-Rundgren, professor 
Ulf Fredriksson, universitetslektor, docent
Petros Gougoulakis, universitetslektor, docent
Jonas Gustafsson, universitetslektor, fil. dr
Susanne Kreitz-Sandberg, universitetslektor, docent
Joakim Landahl, professor
Ali Resa Majlesi, universitetslektor, fil. dr
Maria Mersini Pananaki, fil. dr
Lazaro Moreno Herrera, professor
Ali Osman, universitetslektor, docent
Malgorzata Malec Rawinski, universitetslektor, docent
Helena Reierstam, vik. universitetslektor, fil. dr
Max Scheja, professor
Marianne Teräs, professor

Doktorander

Björn Boman
Elena Dingu-Kyrklund 
Brendan Munhall
Adrian Rexgren