Inom organisationspedagogiken studeras frågor om arbetsplatslärande, organisatorisk förändring och lärande i organisationer utifrån olika perspektiv och med hjälp av olika forskningsmetoder. Forskning om arbetsplatslärande behandlar hur människor lär och utvecklar kompetens samt formar identiteter i sitt arbete. Vidare behandlas vilka villkor för lärande som både skapas och kan skapas i det dagliga arbetet till följd av bl a arbetets organisering, ledarskap och organisationskultur. Inom organisationspedagogisk forskning studeras lärande på individ-, grupp- och organisationsnivå. Flera forskare inom gruppen arbetar med forsknings- och utvecklingsprojekt i en strävan att bidra till goda förhållanden för lärande och utveckling i dagens arbetsliv.

Forskare

Jon Ohlsson, professor, vetenskaplig ledare (kontaktperson)
Susanne Andersson, universitetslektor, fil. dr​
Gunilla Avby, bitr. universitetslektor, docent
Ulrika Bennerstedt, universitetslektor, fil. dr​
Gunilla Carstensen, universitetslektor, docent, fil. dr 
Marianne Döös, professor emerita
Morteza Eslahchi, doktorand
Lena Låstad, universitetslektor, fil. dr
Tobias Malm, vik universitetslektor, fil. dr
Viktoria Rubin, doktorand
Aron Schoug-Öhman, doktor
Camilla Thunborg, professor
Anneli Öljarstrand, universitetslektor, fil. dr​
Marianne Gallardo, doktorand