I forskningsmiljön finns en mångfald av teoretiska perspektiv och metodiska angreppsätt representerade. Forskningen omfattar såväl studier av sociala och kulturella föreställningar om hälsa och ohälsa, som studier av hur dessa konstrueras och påverkar människors liv. Detta undersöks till exempel i möten mellan vårdgivare och vårdtagare eller i enskilda individers meningskapande kring sin egen hälsa och ohälsa samt ur ett intersektionellt perspektiv. Forskningen rör också utbildningar och yrkesprofessioner inom dessa områden. Frågorna studeras på både individ-, grupp- och samhällsnivå. Det pedagogiska perspektivet framträder bland annat i intresset för hur människors erfarenheter av hälsa och ohälsa formas i kommunikation och lärande, både socialt och individuellt.

Forskare

Gunnar Karlsson, professor (kontaktperson)
Katarina Lagercrantz All, universitetslektor, fil.dr​
Petra Roll Bennet, universitetslektor, fil. dr​
Eva Eliasson, universitetslektor, fil. dr
Ali Reza Majlesi​, universitetslektor, fil. dr​
Robert Ohlsson, universitetslektor, fil. dr​
Ulf Olsson, universitetslektor, docent
Pelle Pelters, universitetslektor, fil. dr​
Helena Rehn, universitetslektor, fil. dr​
David Thorsén, universitetslektor, fil. dr​

Anders Gustavsson, professor emeritus
Sonja Olin Lauritzen, professor emerita

Veronica Brunér, doktorand
Jacob Ulenius, doktorand
 

____________________________________________________________________________________________