Inom organisationspedagogiken studeras frågor om arbetsplatslärande, organisatorisk förändring och lärande i organisationer utifrån olika perspektiv och med hjälp av olika forskningsmetoder. Forskning om arbetsplatslärande behandlar hur människor lär och utvecklar kompetens samt formar identiteter i sitt arbete. Vidare behandlas vilka villkor för lärande som både skapas och kan skapas i det dagliga arbetet till följd av bl a arbetets organisering, ledarskap och organisationskultur. Inom organisationspedagogisk forskning studeras lärande på individ-, grupp- och organisationsnivå. Flera forskare inom gruppen arbetar med forsknings- och utvecklingsprojekt i en strävan att bidra till goda förhållanden för lärande och utveckling i dagens arbetsliv.

Forskare

Jon Ohlsson, professor, vetenskaplig ledare (kontaktperson)
Eva Amundsdotter, universitetslektor, fil. dr​
Susanne Andersson, universitetslektor, fil. dr​
Ulrika Bennerstedt, universitetslektor, fil. dr​
Ingela Bergmo-Prvulovic, universitetslektor, fil. dr​
Åsa Brattlund, universitetslektor, fil. dr (vik)
Gunilla Carstensen, universitetslektor, fil. dr (vik)
Marianne Döös, professor
Pär Larsson, universitetslektor, fil. dr​
Tobias Malm, doktorand
Tanya O'Reilly, doktorand
Aron Schoug-Öhman, doktorand
Camilla Thunborg, professor
Lena Wilhelmson, universitetslektor, docent
Anneli Öljarstrand, universitetslektor, fil. dr​