Seminariet samlar seniora och juniora forskare från institutionens olika forskargrupper som intresserar sig för utbildningssociologisk teoribildning. Fokus för våra intressen är hur olika sociala grupper använder sig av utbildningsystemet och skolan, hur övergångar och strategier till/från eller inom systemen utvecklas, hur studieframgång uppstår och värderas, hur skolpraktiker förändras och hur professioner och expertis förändras över tid och rum. Vi läser och kommenterar varandras pågående arbeten, ansökningar och bokidéer m.m. Dessutom lägger vi fram och diskuterar klassiska eller nya texter som andra skrivit och bjuder in externa gäster. Vi är angelägna om att stödja doktorander i deras avhandlingsarbete och deras behov har därför hög prioritet.

Svenska är det huvudsakliga språket men engelska kan förekomma.

Varmt välkommen!

Kontaktpersoner

Carina Carlhed Ydhag, carina.carlhed@edu.su.se, verksam i Vuxnas lärande

Petter Sandgren, petter.sandgren@edu.su.se, verksam i Utbildningshistoria och utbildningssociologi

Stefan Lund, stefan.lund@edu.su.se, verksam i Karriärutveckling och vägledning

 

Seminarier hösten 2020

Alla seminarier sker tillsvidare på Zoom, länk förmedlas via utskick på mejllista. Vill du stå med på mejllistan? Meddela Carina Carlhed Ydhag  carina.carlhed@edu.su.se
 
Ons 23 sep, kl 15.15-17.15 (emotionssociologi), ordf.: Ali Kapitel 1 från Åsa Wettergrens bok Emotionssociologi. https://stockholmuniversity.box.com/s/49muzd7z5a7ek14lzqb6pin4kt19ejpv
Ons 21 okt, kl 15.15-17.15 (emotionssociologi), ordf.: Stefan + introduktion poängen med att uppmärksamma känslor/mening som en del av förklaringen till skolval
Ons 25 nov, kl 15.15-17.15, Utbildning och migration, Fredrik H, Stefan L (ordf.) och Ali och Tore
Tors 17 dec, kl 15.15-17.15 vakant  - ledigt för innehåll enligt önskemål, ordf. Petter
 

Seminarier våren 2020


5 februari, kl. 15.15-17.15, sal: 1708

Diskussion av professionssociologisk teori och hur det skulle kunna användas för att analysera akademiska discipliner (exempelvis vår egen). Underlag: Text (8 s på svenska) från Carina Carlhed Ydhags kommande bok ”Uppkomsten av ett professionellt medicinskt fält” och som handlar om Andrew Abbotts teoretiska verktyg och lite om Bourdieus fältbegrepp skiljer sig från Abbotts systembegrepp.

10 mars, kl. 15.15-17.15, sal: 1708

Stefan Lund presenterar artikelmanus Att ta skolan i egna händer, som handlar om en kommun som försöker bryta skolsegregationen genom en radikal omorganisation av skolan och genom bussning av elever.

1 april, kl. 15.15-17.15, sal: 1708

Vakant

7 maj, kl. 15.15-17.15, sal: 1708

Besök av Claire Schiff, universitetet i Bordeaux. Maîtresse de conférences en sociologie, Chercheuse au Centre Emile Durkheim. Post-seminar at 17.30 (essentially an informal dinner in the city, everybody participating in the seminar are invited to join)

3 juni, kl. 15.15-17.15, sal: 1708

Larissa Mickwitz presenterar professionssociologisk text 

 

Seminarier hösten 2019

19 september, kl. 13-15, sal: 1508

Professor Vikki Boliver, Department of Sociology, Durham University.

9 oktober, kl. 15.15-17.15, sal: 1607

Tema: Hur har det kulturella kapitalet förändrats? 

10 oktober, kl. 11-18, sal: 2403

International Symposium ”Education and Elite Formation”

13 november, kl. 15.15-17.15, sal: 1607

Carina Carlhed Ydhag, Ali Osman och Niclas Månsson. ”Roadmaps and momentums of success: Upper secondary school students’ experiences of how to succeed in school”. 

Diskussion om kulturellt kapital

14 november: Plats meddelas senare

Symposium ”Cloistered Masculinity: Historical and Sociological Perspectives on Boarding Schools, Monasteries and Military Academies”. Symposiet är arrangeras av SCORE, SU, forskargruppen för Utbildningshistoria och utbildningssociologi, samt Utbildningssociologiska och utbildningspolitiska seminariet, USS

9 december, kl. 15.15-17.15, sal: 1708

Max Thaning, doktorand i sociologi, Stockholms universitet, presenterar sin forskning om skilda utbildningsval mellan en kulturell- och ekonomisk falang.

 

Seminarier våren 2019

4 juni, kl. 15-17, sal: 1607

Planering av höstens program – vilka dagar passar bäst/sämst? Förslag på innehåll och mer långsiktiga planer. Hur presenterar vi oss? Förslag på presentationstext bifogas – vi enas om formuleringar som beskriver oss bäst. En liten hemsida är på gång.

Diskussion om det kulturella kapitalets essens och förändring. Eric Larsson lägger fram en artikel av Prieur & Savage. Emerging forms of cultural capital från 2013. Det finns två andra närliggande artiklar som bifogas här i mejlet för den som vill fördjupa sig.

Vi diskuterar grounded theory och rationalism genom Mathieu Alberts artikel: Albert, M., Mylopoulos, M., & Laberge, S. (2018). Examining grounded theory through the lens of rationalist epistemology. Advances in Health Sciences Education, 1-11.

– postseminarium för dem som vill med en öl/glas vin i city. 

13 maj, kl 15:00-17:30, rum 1708 + postseminarium

Samkörs med seminarium Utbildningshistoria och utbildningssociologi

16:00-ca 17:30 -   Meta-seminarium: Elisabeth Hultqvist reflekterar över sina år i akademin och över utbildningssociologin. Därefter postseminarium på Brasserie Balzac.

10 maj, kl 15-17, rum 1708, + postseminarium

Den engelska sociologen Sol Gamsu presenterar sin forskning

https://www.dur.ac.uk/research/directory/staff/?mode=staff&id=17881

Seminariet samkörs med forskningsgruppen Utbildningshistoria och utbildningssociologi

9 april, kl. 15-17, sal: 1607

Romain Delès, 15-25 april, universitet i Bordeaux, hans forskningsområde är övergång och genomströmning inom högre utbildning. Han presenterar sin forskning, en komparativ studie kring övergången skola och högre studier. What is a "fair selection"? An international comparison of access to higher education (England, France, Germany, Sweden)

12 mars, kl. 16-18, sal 1607 + postseminarium

Sociologen Mathieu Albert, Toronto University the Wilson Centre, Kanada.

Workshop/seminarium, med efterföljande ett postseminarium.

Albert, M., & McGuire, W. (2014). Understanding Change in Academic Knowledge Production in a Neoliberal Era. In Fields of knowledge: Science, politics and publics in the neoliberal age (pp. 33-57). Emerald Group Publishing Limited.

26 feb. kl. 15-17, sal: 1607 

Petter Sandgren presenterar två texter om "transnational field theory" hur han har tänkt använda begreppet i sin kommande bok Education for Leadership: A Global History of Elite Boarding Schools. Fruktbarheten av detta begrepp i relation till boken men kanske framförallt för utbildningssociologi mer generellt

Larissa Mickwitz och Anki Bengtsson lägger fram utkast till forskningsrapport för IFAU, Snabbspåret för nyanlända lärare. Institutionsteori och professionsteori. Carina Carlhed Ydhag läsare

 

Seminarier 2018

17 december, 15-17, sal: 1607

Ali Osman presenterar manus: Perceptions of young Swede’s class identification with collective identit

18 oktober, kl. 13-15, sal: 2403 + postseminarium

Föreläsning François Dubet 

https://www.edu.su.se/om-oss/evenemang/françois-dubet-decline-of-institution-and-or-neoliberalism-1.400662 

Tors 18 oktober, kl. 15-18 Postseminarium med François Dubet, restaurang Harvest

15 oktober, kl. 15-17, sal: 1607

Elisabeth Hultqvist presenterar sitt prospekt om bok i utbildningssociologi

Carina Carlhed Ydhag presenterar sin artikel som använder Bourdieus teoretiska verktygslåda: Resistances to scientific knowledge production of comparative measurements of dropout and completion in European higher education.

19 september kl. 15-17, sal: 1607

Vi diskuterar artikeln  Moments of social inclusion and exclusion: race, class and cultural capital in family-school relationships by Lareau & Horvat på förslag av Maria Mersini Pananaki

8 maj, kl. 15-17, i sal 1607

Anna Nörholm Lundin presenterar sitt artikelutkast:  ”Practice and all is coming” – en rekonstruktion av yoga som social och pedagogisk praktik

Carina Carlhed Ydhag lägger fram Pierre Bourdieus text The craft of sociology: epistemological preliminaries, e-bok: https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/60347 Seminarietillfället samkörs med läskursen ” Pierre Bourdieus praktikteori och dess epistemologiska grund, 7.5 hp” s 1-77 i Craft of Sociology, samt s 93-99. 

10 april, kl. 15-17, i sal 1607

Carina Carlhed Ydhag lägger fram Pierre Bourdieus text Three forms of theoretical knowledge. Seminarietillfället samkörs med läskursen ” Pierre Bourdieus praktikteori och dess epistemologiska grund, 7.5 hp”