Finansiär och år - SU-medel 2014-2017
Belopp
Projektnamn - Identity construction and intellectual disability
Forskare på institutionen – Anders Gustavsson
Publikationer - Gustavsson, A., Nyberg, C. & Westin, C. Identity and Intellectual Disability: A Review of the Literature on Identity Construction. Working paper no.1, 2015, Department of Education, Stockholm University

 

Finansiär och år – SU-medel samt Wennborgsstiftelsen 2014-2015
Belopp – 80 000
Projektnamn - En studie i maskulinitetens utveckling och karaktär utifrån fenomenologiskt och psykoanalytiskt perspektiv
Forskare på institutionen – Gunnar Karlsson och Jakob Larsson
Publikationer 

  • Karlsson, G. (2012). Maskuliniteten som projekt. Divan, nr. 1-2/2012, 15-25 Karlsson, G. (2014). Mannens tre utmaningar. Psykoterapi, 23, nr. 2, 42-49.
  • Karlsson, G. (2014). Masculinity as project: Some psychoanalytic reflections. NORMA: International Journal for Masculinity Studies, 9, no. 4, 249-268. [Också översatt till polska och publicerad i Teksty Drugie (Second Texts), vol. 2, 2015.]
  • Karlsson, G. (2014). Kön, genus och jag-identitet. Psykoterapi, 23, nr. 4, 16-25.