Kursen behandlar pedagogik som samhällsvetenskaplig disciplin. Inom kursen behandlas centrala perspektiv och teorier som har haft betydelse för pedagogikämnets framväxt och som har betydelse för pedagogikämnet idag. Kursen behandlar också vilken betydelse som pedagogikämnet har haft för samhället och dess utveckling samt de problem och utmaningar som ämnet står inför i relation till framtiden.

Mer precist behandlas (1) pedagogikämnet som samhällsvetenskaplig disciplin, (2) lärande, dess villkor och utfall samt (3) pedagogikens roll i samhället.

Kursen har åtta kurstillfällen, där tiden är fastlagd. Kursen bygger på föreläsningar och seminarier som studenterna förväntas förbereda sig till samt grupparbetsuppgifter.

Kursperiod

HT 2022

Studieform

50%

Undervisningsspråk

Kursen ges på svenska

Särskild behörighet

Antagen till studier på forskarnivå. Max antal deltagare är 20 och minst antal deltagare är 5, doktorander vid Institutionen för pedagogik och didaktik har företräde.

Ansökan

Kursen ges nästa gång HT22

Anmälan

Anmäl dig här, senast 14 augusti

Kursperiod

HT2021 50%, Dag, Campus

vecka 44 - 2

Kursinformation

Information publiceras inför kursstart 

Kursansvarig

Klas Roth

Kursadminstration

forskarutbildning@edu.su.se