Pedagogik och utbildning har under lång tid varit viktiga inslag inom den västerländska utopiska traditionen. I människans sökande efter ett idealsamhälle finns därför ofta föreställningar om lärande och fostran nedtecknade. Kursen behandlar sådana edutopier både som historiska fenomen och i vår egen samtid. Centrala frågor i kursen är vilka återkommande teman av pedagogisk och utbildningsrelaterad art som går att identifiera inom den utopiska traditionen, men också vilka inslag som har minskat i betydelse i samband med det moderna utbildningssamhällets framväxt.

Kursperiod

HT 2022

Studieform 50%
Undervisningsspråk Kursen ges på svenska
Särskild behörighet

Antagen till studier på forskarnivå.
Max antal deltagare är 20 och minst antal deltagare är 5.
Doktorander vid Institutionen för pedagogik och didaktik har företräde.

Ansökan

Kursen ges nästa gång HT22

Anmälan Anmäl dig här, senast 14 augusti
Kursperiod

HT 2022 50%, Dag, Campus

vecka 44 - 2

Kursinformation

Information publiceras inför kursstart 

Kursansvarig Daniel Lövheim
Kursadminstration forskarutbildning@edu.su.se