Är du en nyfiken person som drivs av en lust att gå på djupet i ditt lärande? Har du en forskningsfråga som du brinner för? Vill du bidra till ökande kunskaper om lärande, utbildning och utveckling? Tycker du om att skriva vetenskapliga texter på engelska och svenska? Kan du ta ansvar för att på ett självständigt sätt organisera ditt arbete och din tid och hålla en deadline? Då kan utbildning på forskarnivå i pedagogik vara ett alternativ att fundera över.

Som doktorand vid institutionen för pedagogik och didaktik sker ditt lärande genom att du blir en del av institutionens forskningsmiljö samt genom att du får handledning och deltar i kurser. Forskningen vid institutionen är organiserad i olika forskargrupper med övergripande forskningsområden.

Vid institutionen finns följande forskargrupper:

Forskargrupperna – som består av såväl professorer, lektorer som doktorander­ – träffas regelbundet vid seminarier där aktuell forskning läggs fram och diskuteras kritiskt. Vid seminarierna tränar du dig i att muntligt och skriftligt argumentera och analysera komplexa frågor samt att skriva texter i akademisk genre. Du lär dig även att ge och ta emot konstruktiv kritik vilket är en av hörnstenarna i allt vetenskapligt arbete. Du kan vara med i flera grupper beroende på vilken fråga/område du undersöker.

Kurser utgör drygt en tredjedel av utbildningen på forskarnivå: 90 av 240 totalt högskolepoäng. Du kommer att gå obligatoriska kurser om 52.5 högskolepoäng under de första två åren av forskarstudierna. Därutöver har du möjlighet att tillsammans med dina handledare välja fem kurser ­som du behöver i relation till din avhandlingsstudies specifika område ­ om 7,5 hp. vardera. De valbara kurserna kan du läsa antingen i institutionens kursutbud eller vid olika lärosäten i Sverige eller utomlands. Under utbildningstiden ska du även presentera din forskning vid minst en internationell konferens. 

Observera att forskarstudier i pedagogik bedrivs på campus. Det är således inte möjligt att läsa på distans. Våra doktorander har en arbetsplats och förväntas delta aktivt i institutionens forskarmiljö genom att regelbundet delta i institutionens seminarieverksamhet. Du kan läsa mer om studiernas uppläggning i vår Handbok för forskarstuderande och handledare vid IPD.